Visie en missie

De visie van Konfirm is het bieden van toegankelijke, deskundige en betaalbare diensten op maat voor alle doelgroepen. Uw persoonlijke situatie staat hierbij centraal.

De missie van Konfirm is het bouwen van bruggen tussen mensen en organisaties omdat wij geloven in de kracht van samenwerking. Samenwerking tussen individuen en organisaties in Nederland, maar ook op internationaal gebied tussen het Europese en het Afrikaanse bedrijfsleven. Op deze manier willen we investeringen in Afrika stimuleren en duurzame ontwikkeling bevorderen.

De drie afdelingen van Konfirm, ‘Investment’, ‘Law’ en ‘Development’, vertegenwoordigen de vakgebieden die dit mogelijk maken.

De duurzaamheidsvisie vormt de basis van alle diensten die Konfirm biedt. Daarom volgt Konfirm de richtlijnen van OESO (www.oesorichtlijnen.nl) over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Dit betekent rekening houden met en investeren in mens, maatschappij en milieu. Zo investeert Konfirm een percentage van de winst direct in ontwikkelingslanden, door middel van het steunen en opzetten van ontwikkelingsprojecten. Daarnaast werkt Konfirm zoveel mogelijk met lokale werknemers in Afrikaanse ontwikkelingslanden, om de lokale economie te stimuleren.