Tarieven

Tarieven Particulieren (per 1 januari 2015)

Omschrijving Prijs
Eerste oriënterend gesprek (30 minuten) gratis
 Standaard uurtarief particulieren € 60 ,- excl. btw
 Juridische screening dossier/document (bv. arbeidscontract of vluchtverhaal)  € 35 ,- excl. btw

Wanneer er uit de screening een vraag of opdracht voortkomt, dan geldt vervolgens het standaard uurtarief. Vanzelfsprekend wordt u hierover vooraf geadviseerd en geïnformeerd zodat u zelf kunt beslissen of en hoe u verder wilt.

Gratis juridisch advies: voor bepaalde kwetsbare doelgroepen (bepaald per casus) biedt Konfirm in specifieke gevallen gratis juridisch advies.

Tarieven Zakelijk (per 1 januari 2015)

Omschrijving Prijs
 Eerste oriënterend gesprek  gratis
 Standaard uurtarief zakelijk  € 80 ,- excl. btw
 Juridische screening document (bv. contract of algemene voorwaarden) (max. 6 pagina’s)  € 35 ,- excl. btw

Wanneer het document uit meer dan 6 pagina’s bestaat of wanneer er uit de screening een vraag of opdracht voortkomt, dan geldt vervolgens het standaard uurtarief. Vanzelfsprekend wordt u hierover vooraf geadviseerd en geïnformeerd zodat u zelf kunt beslissen of en hoe u verder wilt.

Omschrijving Prijs
 Opstellen algemene voorwaarden  € 350 ,- excl. btw
 Opstellen bezwaarschrift  € 160 ,- excl. btw

Afhankelijk van de opdracht kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals reiskosten, griffiekosten, voorschotten, kosten voor uittreksels van registers en/of reis- en verblijfskosten bij een opdracht in het buitenland.

U kunt altijd een offerte opvragen voor de specifieke kosten van uw vraag.

Speciale korting op diensten: voor organisaties en stichtingen gericht op kwetsbare doelgroepen (zoals vluchtelingen of illegalen) of ontwikkelingssamenwerking biedt Konfirm in specifieke gevallen korting aan op de diensten.